Arvot

Nämä asiat ovat meille tärkeitä

 

      1.ASUKASLÄHTÖISYYS     Me olemme täällä sinua varten”

 

 • itsemääräämisoikeutta kunnioitetaan
 • kaikissa päätöksissä asukkaan näkökulma otetaan ensisijaisena huomioon ja asukas otetaan mukaan päätöksentekoon, yksilöllisyys huomioidaan
 • asukasta kohdellaan aikuisena ihmisenä
 • asukkaan odotukset pyritään vielä ylittämään
 • Mäntykoti on asukkaiden koti, jossa henkilökunta on vieraana
 • hoito- ja palvelusuunnitelma ohjaa päivittäistä toimintaa, suunnitelmassa otetaan huomioon asukkaan elämänhistoria
 • ”Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille”

 

 1. EMPAATTISUUS JA LÄMMINHENKISYYS     Me välitämme sinusta”

 

 • asukkaalla on oikeus hyvään ja arvokkaaseen elämään
 • kuolemaan suhtaudutaan kunnioittavasti
 • asukkaalle annetaan aikaa ja läsnäoloa
 • asukkaalla on oikeus erilaisuuteen ja suvaitsevaan kohteluun

 

 1. KODINOMAINEN JA TURVALLINEN YMPÄRISTÖ   ”Tämä on sinun koti”

 

 • asukkaan fyysinen ja henkinen ympäristö luodaan turvalliseksi
 • rauhallisuutta, kodinomaisuutta arvostetaan
 • vuorovaikutus ja luottamus nähdään tärkeänä asukkaiden, omaisten ja henkilökunnan välillä

 

 1. YHTEISÖLLISYYS   ” Täällä ei olla yksin”

 

 • kaikkia kohdellaan tasa-arvoisesti
 • tiedonkulkuun ja tiedottamiseen panostetaan
 • Mäntykodissa vallitsee kannustava ja tukea antava kyllä -kulttuuri

 

 1. KEHU, KIITÄ, KANNUSTA – YHTEISHENKI       ”Sinä olet tärkeä työntekijä”

 

 • työntekijää autetaan ymmärtämään työnsä merkitys koko yrityksen kannalta
 • rohkaistaan henkilöstöä toimimaan yhdessä tuumin organisaation kulttuuria ja arvoja vahvistaen
 • viestintä on avointa johtokunnan, toiminnanjohtajan ja henkilökunnan välillä
 • pidetään yllä ja kannustetaan jatkuvan oppimisen kulttuuriin
 • henkilöstön työhyvinvointiin panostetaan
 • työyhteisön positiiviset tekijät tunnistetaan ja niitä tuetaan