Henkilökunta

Hoitohenkilökuntaa on paikalla vuorokauden ympäri. Työntekijöitämme luonnehtii moniammatillisuus ja monipuolinen osaaminen. Kiinnitämme erityistä huomiota asukaslähtöisyyteen ja korkeaan hoidon laatuun. Ammatillisuutta kehitetään koulutuksen avulla. Mäntykodissa noudatetaan valtakunnallista ikäihmisten hoitoa ja palveluja koskevaa laatusuositusta.